มหาวิทยาลัยมหามกุฎราชวิทยาลัย วิทยาลัยศาสนศาสตร์ยโสธร

ค่ายศึกษาศาสตร์อาสาพัฒนาสถานศึกษาและชุมชน “เติมฝัน แต้มสี จากพี่สู่น้อง” 11-12 ก.พ.2559 ณ โรงเรียนบ้านสุขเกษม สาขาคำม่วงไข่ อำเภอกุดชุม จังหวัดยโสธร